INTERACTA – HJÄLPER DIG I FÖRÄNDRINGSARBETET

Förbättringsarbete för alla slags större organisationer

Processorientering

För verksamheter som insett potentialen med processorientering och önskar stöd på vägen.

Att processorienterad en verksamhet är en utveckling som sker i flera steg över en lite längre tid. Beroende på vart ni befinner er på er resa med att belysa era värdeskapande flöden kan olika typer av insatser behövas för att komma till nästa nivå. Varje verksamhet behöver anpassa sin processorientering till att ge största möjliga värde för kunderna, medarbetare och andra intressenter. Ofta är starten att ta fram ett ramverk för processorienteringen innefattande en processtruktur, roller och rekommenderade metoder.

Vänta inte,
kontakta mig redan idag!

Är du nyfiken på en specifik tjänst eller har frågor eller funderingar om något som rör mig eller vad jag kan erbjuda så är du alltid välkommen att kontakta mig. Det kostar ingenting att fråga!

Interacta AB

Telefon: 070-312 09 08
E-post: info@interacta.nu
Karlgårdsvägen 21, 931 62 Skellefteå

Nyfiken? Ställ en fråga!