INTERACTA – HJÄLPER DIG I FÖRÄNDRINGSARBETET

Förbättringsarbete för alla slags större organisationer

Kano-modellen

Noriaki Kano visade med sin kända modell Kano-modellen att ständig förbättring är ett måste för att inte ofrivilligt råka ut för ständig försämring.

Kano menar att den viktigaste framgångsfaktorn för verksamheter är att förstå kundbehovet och skapa kundvärde. Modellen sorterar in kundens behov i tre kategorier:

  • Underförstådda behov som möts av en nödvändig kvalitet. Uteblir behovstillfredsställelsen i denna kategori blir kunden mycket missnöjd.
  • Behov som kunden upplever som rimliga och normala och som kunden förväntar sig att få. Kunden är själv medveten om sin förväntan och kan uttala vad hen vill ha i denna kategori.
  • Omedvetna behov, behov som finns men på ett omedvetet plan, kanske för att ingen hittills tillfredsställt dem. Möts dessa behov uppstår magi. Kundens behov överträffas av den attraktiva kvalitén på varan eller tjänsten.

Kategorin Omedvetna behov är intressant för framåtsyftande, kundorienterade verksamheter som är trygga med att de förstått sina kunders olika behov.

Effekten av att fler verksamheter överträffar kundernas förväntningar sker en förflyttning av behoven mellan kategorierna. Den attraktiva kvalitén blir så småningom till normal kvalitet och normal kvalitet blir nödvändig kvalitet.

Nycklar till kundtillfredsställelse är

  • Att förstå de olika typerna av behoven och hur verksamheten bäst möter dessa är nycklar till nöjda kunder.
  • Att orientera sig i omvärlden och tiden för att förstå förflyttningen av uppfattad kvalitet.
  • Att ständig utveckla och förbättra utifrån vår förståelse om kunden, omvärlden och tiden eftersom behov och kvalitet är i en konstant rörelse.
  • Att ständigt lära och bli bättre på förbättringsarbete eftersom det går fortare och fortare för varje dag.

Vänta inte,
kontakta mig redan idag!

Är du nyfiken på en specifik tjänst eller har frågor eller funderingar om något som rör mig eller vad jag kan erbjuda så är du alltid välkommen att kontakta mig. Det kostar ingenting att fråga!

Interacta AB

Telefon: 070-312 09 08
E-post: info@interacta.nu
Karlgårdsvägen 21, 931 62 Skellefteå

Nyfiken? Ställ en fråga!