INTERACTA – HJÄLPER DIG I FÖRÄNDRINGSARBETET

Förbättringsarbete för alla slags större organisationer

Förbättringsträdet

Vilken förbättringskunskapen man behöver ser olika ut beroende på vilken typ av förbättringsarbete som ska genomföras.
Ett sätt att sortera är genom förbättringsträdet. Förbättringsträdet delar upp förbättringar i fyra nivåer med frukter:

1. Fallfrukt 2. Frukt som kan plockas för hand
2. Frukt som kräver hjälpmedel för att plockas och 3. frukt som ej nås med kända metoder.

Sorteras förbättringsinitiativ in på det här sättet kan det hjälpa att se sin egen roll och därmed också vilken som är önskvärd kunskap.

Att alla har två jobb innebär exempelvis i relation till trädet att alla medarbetare med tiden bör erövra kunskap att själva genomföra förbättringar på nivå ett och så småningom två. För att alla medarbetare ska komma dit krävs att ledningen tar ansvar för ett förbättringsprogram som innefattar att sprida förbättringskunskap, se till att mötesplatser finns för kunskapsutbyte och inspiration och tillhandahålla kunskap genom specialister.

Kommer vi upp till nivå tre och fyra i trädet kommer en annan typ av kunskap att krävas av medarbetare. Nivå tre och fyra innebär kunskap som handlar om att urskilja behov av större, mer avancerade förbättringsarbeten och förmåga att beställa och samskapa med specialister och experter i verksamhetsutvecklingsinitiativ. Många organisationer driver större förbättringsarbeten anlitar extern eller intern expertis inom exempelvis processutveckling, problemlösning, innovationsledning eller andra verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vänta inte,
kontakta mig redan idag!

Är du nyfiken på en specifik tjänst eller har frågor eller funderingar om något som rör mig eller vad jag kan erbjuda så är du alltid välkommen att kontakta mig. Det kostar ingenting att fråga!

Interacta AB

Telefon: 070-312 09 08
E-post: info@interacta.nu
Karlgårdsvägen 21, 931 62 Skellefteå

Nyfiken? Ställ en fråga!